ecotherm@ecotherm.sk / 0905 811 401

Zateplenie strešného plášťa

Zateplenie strešného plášťa
Obnovujeme strešné plášte zateplením a izolujeme fóliou alebo modifikovanými asfaltovými pásmi.

Nevhodne navrhnutá skladba strešných plášťov a materiály, ktoré sú za hranicou svojej technickej životnosti sú príčinou zavlhnutia a v tom horšom prípade zatekania do priestorov podstrešných bytov. Strešný plášť sa z týchto dôvodov obyčajne nachádza v najkritickejšom stave zo všetkých stavebných konštrukcií bytového domu.

Kvalitná a komplexná oprava strešného plášťa pozostáva z vrstvy tepelnej izolácie, spádovej vrstvy a hydroizolácie. Pre realizáciu týchto vrstiev je možné použiť široké spektrum rôznych materiálov.

Pre vytvorenie tepelnoizolačnej vrstvy sa najčastejšie používa stabilizovaný polystyrén s objemovou hmotnosťou 18-23 kg /m3 (EPS 100 S) resp. 23-28 kg/m3(EPS 150 S). Taktiež je možné využiť dosky z kamennej vlny ako aj dosky z polyuretánovej (PUR) a polyisokianurátovej peny (PIR).

Spádovú vrstvu je možné vytvoriť spádovými klinmi z rovnakého materiálu akým je tvorená vrstva tepelnej izolácie – toto riešenie predstavuje tzv. suchý spôsob vytvorenia spádovej vrstvy alebo realizácia spádovej vrstvy mokrým spôsobom, a to vrstvou termobetónu resp. polystyrénbetónu.

Poslednou vrstvou v skladbe je hydroizolácia, ktorá je najčastejšie tvorená hydroizolačnou fóliou resp. modifikovanými asfaltovými pásmi. Pre tieto dva základne druhy hydroizolačných materiálov existuje množstvo výrobcov, ktorých materiály sa odlišujú kvalitou, životnosťou a samozrejme cenou.

„Kvalitné spracovanie detailov je najkritickejším faktorom vplývajúcim na životnosť strešného plášťa“

Zaujali Vás naše služby?