ecotherm@ecotherm.sk / 0905 811 401

Zateplenie obvodového plášťa

Zateplenie obvodového plášťa
Realizujeme zateplenie obvodových plášťov bytových domov kontaktným tepelnoizolačným systémom.

V prípade bytových ako aj rodinných domov sú hlavnými dôvodmi pre realizáciu dodatočného zateplenia obvodového plášťa – nedostatočná tepelnoizolačná schopnosť. „Úniky prostredníctvom obvodového plášťa predstavujú 25 – 40 % z celkového objemu tepelných strát.“degradácia povrchových vrstiev a zatekanie do medzipanelových škár, ktoré spôsobuje koróziu kotviacich prvkov, čo negatívne vplýva na životnosť bytového domu. „Dodatočným zateplením je možné predlžiť životnosť budovy o ďalších 30 rokov.“

Realizujeme zateplenie certifikovaným zatepľovacím systémom Baumit s použitím kvalitných časom overených komponentov, pričom našou snahou je čo najkvalitnejšie prevedenie rozhodujúcich detailov, nakoľko sú faktorom, ktorý zásadne ovplyvňuje celkovú kvalitu a následne životnosť zatepľovacieho systému.

Zateplenie obvodového plášťa zo sebou prináša tieto pozitíva:

 • Zastavanie degradácie obvodového plášťa a tým predlženie jeho životnosti o ďalších 30 rokov
 • Zníženie tepelných strát prostredníctvom tejto konštrukcie
 • Eliminácia tepelných mostov, ktorá zamedzí vzniku čiernych kútov
 • Zníženie teplotných výkyvov – teda optimalizácia vnútornej klímy
 • Zlepšenie hygieny vnútorného prostredia
 • Zvýšenie útlmu vonkajšieho hluku
 • Zásadné zvýšenie estetiky bytového domu
 • Zvýšenie trhovej hodnoty bytu

Čo robíme lepšie ako ostatní?

 • Realizujeme kompletné vystierkovanie podparapetného lôžka ( plocha pod vonkajším parapetom), pre úplnu elimináciu rizika zatekania v tejto oblasti
 • V roku 2013 sme realizovali viac ako 10 000 m2 technologicky najvyspelejšej omietky so samočistiacou schopnosť Baumit NanoporTop, pričom minimálnym štandardom pre naše realizácie je použitie silikónovej omiekty Baumit SilikonTop.
 • Na tmelenie nepoužívame silíkonové a akrylátové tmely ale len trvalo pružné tmely na báze polyuretánov s omnoho dlhšou životnosťou.
 • Pred realizáciou poskytujeme bezplatne profesionálny návrh farebného riešenia fasády.
 • Realizácia termovízneho merania, dodanie energetického certifikátu, realizácia odtrhových skúšiek sú v našom prípade štandardom, ktorý poskytujeme našim zákaznikom bezplatne.

Zaujali Vás naše služby?