ecotherm@ecotherm.sk / 0905 811 401

Výmena vnútorných rozvodov

Výmena vnútorných rozvodov
Meníme ležaté a zvislé rozvody studenej a teplej úžitkovej vody, cirkulácie, kanalizácie a plynu.

Pôvodné potrubia stúpačiek v panelových bytových domoch sa dostávajú na hranicu svojej životnosti. Opotrebenie materiálu sa prejavuje netesnosťami, zatekaním, zápachom a hlučnosťou. Tieto javy zásadným spôsobom vplývajú na znižovanie kvality bývania, odhliadnúc od faktu, že koróziou napadnuté potrubia predstavujú pre obyvateľov značné bezpečnostné riziko. Riešením tohto problému je komplexná výmena ako zvislých tak aj ležatých (v suteréne) rozvodov.

Samotná realizácia výmeny zvislých rozvodov prebieha pomerne rýchlo, a jednu „stúpačku“ je možné vymeniť behom jedného dňa. Podmienkou je umožnenie prístupu do všetkých bytov, v ktorých sa táto výmena realizuje.

V súčasnosti je k dispozícií nepreberné množstvo materiálov a riešení, medzi najpoužívanejšie patria viacvrstvové plast-hliníkové potrubia, ušľachtilá oceľ, plast a meď.

Výmena rozvodov prináša pre vlastníkov veľa pozitív medzi, ako napríklad:

  • Zníženie hlučnosti,
  • Vyriešenie nedostatočného prietoku,
  • Optimalizácia tlaku v rozvodoch
  • Odbúranie problémov nízkej teploty teplej vody na výtoku
  • Zvýšenie úrovne hygienického štandardu v bytovom dome

Zaujali Vás naše služby?