ecotherm@ecotherm.sk / 0905 811 401

Výmena okien a dverí

Výmena okien a dverí
Vymieňame okná a dvere za nové kvalitné plastové a hliníkové výplne od slovenských výrobcov s vyhovujúcimi tepelnoizolačnými parametrami.

Starými oknami a dverami uniká v bytových domoch tretina až polovica tepla použitého na vykurovanie. Pre vlastníkov, ktorí majú pôvodné drevené okná, predstavuje preto ich výmena zdroj najvyšších úspor.

Výmenu výplni okien a dverí je potrebné vyriešiť na 3 základných úrovniach:

  • Bytové okná
  • Okná a presklenia v spoločných priestoroch
  • Brány do bytového domu

Bytové okná

Výmenou pôvodných okien v bytoch za nové plastové okná s lepšími tepelnoizolačnými parametrami môžu vlastníci dosiahnuť nemalé úspory tepla určeného na vykurovanie (prostredníctvom bytových okien dochádza k tepelnej strate na úrovni 30-50 %).

Nové okná prispievajú k:

  • Zamedzeniu únikom tepla a tým aj k finančným úsporám
  • Možnosti pasívneho vetrania bez rizika zatečenia
  • Zvýšeniu estetického hľadiska bytu ako celého bytového domu
  • Eliminácií tvorby plesní a tmavých kútov
  • Zlepšeniu útlmu vonkajšieho hluku
  • Eliminácií zatekania

Okná a presklenie v spoločných priestoroch

Pôvodné presklenia schodísk sú vo väčšine prípadov vo veľmi zlom technickom stave, sklené výplne sú prasknuté, a cez tieto škáry zateká do priestorov vnútorného schodiska, poškodzujú maľovku a spôsobujú degradáciu povrchových vrstiev stien a stropov. Pri dlhodobom neriešení problémov so zatekaním sa môžu vyskytnúť aj nebezpečné poruchy statiky niektorých konštrukčných prvkov.

Výmenou okien v spoločných priestoroch a pivniciach je možné zvýšiť komfort vnútorného prostredia, zamedziť zbytočným tepelným stratám a eliminovať riziko zatekania.

Vstupné brány

Vzhľadom na vysokú frekvenciu výskytu osôb, ktorej sú vystavené vstupné priestory do bytového domu je potrebné použiť pre konštrukciu vstupných brán robustnejší materiál ako sú plastové profily. Výmenu vstupných brán odporúčame realizovať hliníkovými profilmi s prerušeným tepelným mostom. Pri výmene vstupných brán je vhodné realizovať aj montáž elektronického systému ovládanie dverí, nové zvončekové systémy ako aj nové bytové telefóny.

Zaujali Vás naše služby?