ecotherm@ecotherm.sk / 0905 811 401

Rekonštrukcia schodiskových presklení

Rekonštrukcia schodiskových presklení
Rekonštruujeme presklenia schodísk a copilitov, rýchlo, bezpečne a s použitím kvalitných stavebných materiálov.

Presklenia schodiskových a iných komunikačných priestorov stavebným sklom – copilit (alkalické profilové liate stavebné sklo v tvare profilu U, ktoré sa vyrába válcovaním ), je typické hlavne pre panelové sústavy BA NKS – S a bodový systém P 1.14.

Copilitové presklenia na týchto domoch sú popraskané, mimo kotviacich drážok, tesniaci tmel je zdegradovaný alebo úplne chýba, čo spôsobuje rozsiahle zatekania v schodiskových priestoroch. Okrem týchto zásadných chýb má copilitové presklenie aj nevyhovujúce tepelnoizolačné parametre, čo ma vplyv na pomerne rozsiahle tepelné straty.

Komplexná rekonštrukcia copilitového presklenia v zjednodušenom popise zahŕňa:

  • Kompletné vybúranie jestvujúceho presklenia
  • Inštaláciu oceľovej vystužujúcej konštrukcie
  • Vymurovanie parapetných múrov
  • Osadenie nových plastových okien
  • Zateplenie kontaktným zatepľovacím systémom
  • Realizácia novej povrchovej úpravy v interiéri

Na financovanie rekonštrukcie vystupujúceho schodiska bytového domu, sústava BA NKS-S je možné poskytnúť dotáciu na odstránenie systémových porúch v zmysle zákona 134/2013 Z.z. (systémová porucha typ a) ) do výšky 20 € /m2 podlahovej plochy bytu, najviac však do výšky 70 % oprávnených nákladov.

Zaujali Vás naše služby?