ecotherm@ecotherm.sk / 0905 811 401

Rekonštrukcia balkónov a lódžií

Rekonštrukcia balkónov a lódžií
Realizujeme sanácie balkónových a loggiových dosiek vrátane výmeny zábradlia.

Balkóny sú konštrukcie, ktoré sú v celej šírke vysunuté pred hranicu obvodového plášťa, naopak loggie sú buď zapustené úplne alebo len čiastočne. Vzhľadom na svoju polohu sú tieto konštrukcie vystavené nežiaducim vplyvom počasia, ktoré spôsobujú ich postupnú degradáciu v podobe vypadávajúcej betónovej hmoty, obnažovania a korózie výstuže, čo negatívne ovplyvňuje statiku tejto konštrukcie.

Komplexné riešenie sanácie balkónov pozostáva z týchto krokov:

  • Kompletné odstránenie pôvodných vrstiev
  • Vytvorenie spádovej vrstvy
  • Vytvorenie tepelnoizolačnej vrstvy
  • Vytvorenie hydroizolačnej vrstvy
  • Vytvorenie nášlapnej vrstvy

Pri obnove balkónov a logií by sme určite nemali zabúdať na opravu konštrukcie zábradlia, ktoré je tvorené oceľovou nosnou konštrukciou a výplňou a vo väčšine prípadov sú tieto zábradlia vo veľmi zlom technickom stave.

Pomerne často sa stáva, že majitelia bytov nepovažujú rekonštrukciu balkónových konštrukcií vrátane výmeny zábradlia za potrebnú, a odsúvajú realizáciu týchto prác na neurčito, s odôvodnením, že ich realizácia neprinesie žiaden „finančný efekt“ tak ako to je v prípade zateplenia obvodového resp. strešného plášťa. Neustále ignorovanie tohto problému, však môže dôjsť až do takého stavu, že rozsah poškodenia si bude vyžadovať opravu, ktorej náklady sú niekoľkonásobne vyššie ako v prípade sanácie v počiatočnej fáze.

Zaujali Vás naše služby?