ecotherm@ecotherm.sk / 0905 811 401

Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia
Vypracujeme projektovú dokumentáciu pre obnovu bytového domu vrátane dokumentácie pre výmenu rozvodov zdravotechniky a vyregulovania vykurovacej sústavy.

Pre vytvorenie kvalitnej projektovej dokumentácie je nevyhnutná dôsledná analýza technického stavu všetkých konštrukcií bytového domu, je potrebné sledovať možné prejavy systémových porúch, preverenie stavu vystupujúcich konštrukcií (balkóny, lódžie, rímsy )– prejavy degradácie betónovej hmoty, obnažovanie a korózia výstuže.

Pokiaľ odignorujeme fázu diagnostiky stavu bytového domu pred obnovou a necháme sa presvedčiť, že „aj tak sú všetky bytové domy rovnaké“, môžeme očakávať komplikácie hneď v úvodnej fáze, a to pri výbere dodávateľa obnovy bytového domu. Keďže máme k dispozícií nekvalitné podklady, pravdepodobne aj neúplný a nekvalitne spracovaný výkaz výmer, v ktorom nie sú vykázané všetky potrebné práce, bude sa nám len veľmi ťažko objektívne vyberať kvalitný zhotoviteľ. Vyššie spomenutým úskaliam je možné predísť, napríklad aj tým, že si na každého účastníka výberového konania vyčleníme čas a dôsledne si spoločne obhliadneme celý bytový dom, ako exteriér tak aj interiér. V tomto momente má každý z účastníkov na základe svojich skúsenosti a odborných poznatkov pripomienkovať resp. doplniť svoju ponuku. Pre objektívne posúdenie týchto pripomienok je vhodné prizvať stavebný dozor, ktorý bude realizáciu stavby neskôr dozorovať.

Pri výbere dodávateľa projektovej dokumentácie je vhodné zvoliť skúsenú osobu, ktorá ma vynikajúce referencie, aj na úkor vyššej ceny. Investícia do obnovy predstavuje pri väčších bytových domoch sumu blížiacu sa aj k pól miliónu eur, avšak rozdiel medzi lacnou dokumentáciu, a tou ktorá Vám Vám zabezpečí kľudný spánok je zanedbateľná.

Zaujali Vás naše služby?