ecotherm@ecotherm.sk / 0905 811 401

Meranie a regulácia

Meranie a regulácia
Doregulujeme ústrednú vykurovaciu sústavu pre zabezpečenie jej optimálneho chodu a hospodárnosti.

Zateplenie domu zásadným spôsobom mení prevádzkové podmienky vykurovacej sústavy. Maximálny potrebný tepelný príkon sa znižuje rádovo o jednu tretinu, pričom okrem toho má zateplený dom podstatne väčšiu teplotnú zotrvačnosť ako okolité nezateplené domy. V praxi to znamená, že na výkyvy počasia (vonkajších teplôt) reagujú nezateplené domy potrebou vyššej teploty vykurovacej vody už po niekoľkých hodinách, pre zateplený dom takáto potreba vzniká až vtedy, ak je zníženie vonkajších teplôt trvalejšie.

Samotný proces hydraulickej regulácie je činnosť, ktorej výsledkom je adekvátne prerozdelenie cirkulujúcej vody v systéme zásobovania teplom. Pre tento účel sa používajú špecializované armatúry, ktoré sú určené na usmernenie a kontrolu cirkulácie.

Je naozaj potrebné si uvedomiť, že jedine realizácia komplexnej regulácie umožňuje v plnej miere využiť potenciál dodatočného zateplenia obvodového resp. strešného plášťa.

Zaujali Vás naše služby?