ecotherm@ecotherm.sk / 0905 811 401

Obnova bytového domu

Miesto / Hviezdoslavova 1, Čadca
Realizácia / 2013
Investor / OSBD Čadca
Obnova bytového domu Hviezdoslavova
Obnova bytového domu Hviezdoslavova
Obnova bytového domu Hviezdoslavova
Obnova bytového domu Hviezdoslavova
Obnova bytového domu Hviezdoslavova
Obnova bytového domu Hviezdoslavova
Obnova bytového domu Hviezdoslavova
Obnova bytového domu Hviezdoslavova
Obnova bytového domu Hviezdoslavova
Obnova bytového domu Hviezdoslavova
Obnova bytového domu Hviezdoslavova
Obnova bytového domu Hviezdoslavova
Obnova bytového domu Hviezdoslavova
Obnova bytového domu Hviezdoslavova
Obnova bytového domu Hviezdoslavova
Obnova bytového domu Hviezdoslavova

Popis realizácie

Pri realizácií tohto bytového domu sme pomáhali našim poradenstvom už pri kompletizovaní žiadosti na Štátny fond rozvoja bývania, po pridelení finančných prostriedkov sme začali realizovať zateplenie fasády tepelnoizolačným systémom BASF Multitherm so šedým izolantom na báze polystyrénu s prídavkom grafitového prášku. Takýto izolant ma približne o 10 % lepšie tepelnoizolačné vlastnosti ako klasicky „biely“ polystyrén. V tomto prípade predstavoval výhodu v tom, že vlastníci mohli použiť izolant s menšou hrúbkou, ktorý im ušetril vzácnu plochu už tak veľmi malých balkónov. Pre sanáciu balkónových konštrukcií sme použili systém BASF Therm s hydroizolačnou fóliou Pecilastic –U. Celý systém pre sanáciu podláh dodávala spoločnosť Prince Color a PCI, tieto spoločnosti predstavujú technologickú špičku v tomto odvetví. Pri zateplení strechy hydroizolačnou fóliou Fatrafol sme obnovili aj konštrukciu vystupujúcej strešnej rímsy vrátane nového oplechovanie a realizácie nových dažďových zvodov a žľabov.

Zaujala Vás táto referencia?