ecotherm@ecotherm.sk / 0905 811 401

Nadstavba a zateplenie ZŠ

Miesto / Bukovina 305, Turzovka
Realizácia / 2013
Investor / Mesto Turzovka
Nadstavba a zateplenie ZŠ
Nadstavba a zateplenie ZŠ
Nadstavba a zateplenie ZŠ
Nadstavba a zateplenie ZŠ
Nadstavba a zateplenie ZŠ

Popis realizácie

Objekt Základnej školy v Turzovke sa dlhodobo nachádzal vo veľmi zlom technickom stave. Projektové riešenie rekonštrukcie rátalo s odstránením jestvujúcej strechy a vytvorením ďalších tried realizáciou nadstavby. Pre murovanie sme použili presné tvárnice YTONG, po dostatočnom vyzretí železobetónového venca sme osadili v súčinnosti so spoločnosťou Kontrakting väzníkové konštrukcie pre vytvorenie novej sedlovej strechy. Zatepleniu systémom Baumit Pro s omietkou Baumit Silikontop predchádzalo osadenie okien a klampiarskych výrobkov. Obnovou prešiel aj vstupný vestibul školy, v ktorom sme realizovali novú dlažby a povrchové úpravy.

Zaujala Vás táto referencia?