ecotherm@ecotherm.sk / 0905 811 401

Blog

Sídlo firmy Incon

Náš partner pre dodávky okien a dverí – spoločnosť INCON

Prvý z mojich blogových príspevkov bude patriť nášmu dlhoročnému obchodnému partnerovi – spoločnosti INCON. Najlepším spôsobom ako spoznať toho s kým pracujete je pozrieť sa mu do jeho „kuchyne“.

Dohodol som si teda s Tomášom Katrenčínom, ktorý zastáva pozíciu projektového manažéra a má na starosti komunikáciu s našou spoločnosťou, návštevu sídla firmy v Prievidzi. Naše stretnutie začalo v dvojpodlažnej administratívnej budove, ktorá je umiestnená na vstupe do rozsiahleho areálu na Priemyselnej ulici. Prechodom cez nádvorie sme sa dostali do výrobnej haly, kde sa k nám pripojil technológ firmy Bc. Ľubomír Daubner, ktorý nás postupne previedol jednotlivými štádiami výroby plastových a hliníkových okien a dverí. Výrobný proces v spoločnosti INCON je plne automatizovaný, riadený softvérom, ktorý má na starosti správu a koordináciu všetkých zdrojov, pracovísk a funkcií potrebných pre výrobný proces – teda premenu jednotlivých komponentov na finálny výrobok. Sídlo firmy Incon S nadšením som pozoroval pílenie profilov v nárezovom a obrábacom centre na systémom vopred zadefinované rozmery, prípravu otvorov pre montáž prvkov kovania, následné plnoautomatizované začisťovanie rezov realizované CNC začisťovacím automatom, po ktorom nasledovalo zvarenie jednotlivých častí do podoby rámu, ktorý bol pripravený na osadenie zvyšných prvkov kovania. Finalizáciu okien majú na starosti pracovníci, ktorí spájajú okenné rámy so zasklenými krídlami v zasklievacej linke. Takto vyhotovené okno je pripravené na umiestnenie do čakacej komory, kde si ho systém zaradí pod unikátnym kódom pre zoskupenie s ostatnými výrobkami danej zákazky. Areál firmy Incon Šesťhlavový začisťovací automat CNC začisťovací automat Zasklievacia linka Vnútropodnikový systém sa stará o koordináciu zásob s nákupom potrebných komponentov spôsobom „Just in Time“, tak aby bolo eliminované vytváranie nadmerných zásob. Po odovzdaní výrobkov na expedíciu, systém opätovne zoskupuje jednotlivé zákazky do skupín tak aby boli čo najefektívnejším spôsobom dodané zákazníkom. Niekoľko stoviek metrov je vzdialená hala na výrobu okien, dverí a fasád z hliníkových profilov. Táto výroba je organizovaná takmer totožným systémom až na drobné rozdiely súvisiace s rozdielnou materiálovou bázou. Spracovanie hliníkových profilov Dômyselný systém produkujúci kvalitné výrobky predstavuje jeden z dôvodov prečo sme si vybrali spoločnosť INCON pre spoluprácu a následne ju aj ďalších 5 rokov až do dnešného dňa udržiavali. Tými ďalšími a možno omnoho dôležitejšími sú ľudia, ktorí tvoria túto spoločnosť. Vďaka ich profesionalite, flexibilite v komunikácií sme úspešne vyriešili nie jednu navonok komplikovanú situáciu. Hotová zákazka pripravená na expedíciu Na záver mojej návštevy sme si spoločne s obchodným riaditeľom Mgr. Tekelim prešli naše nadchádzajúce spoločné realizácie, ako aj ďalšie nové možnosti prevedenia hliníkových brán. Pri niektorých spoločnostiach existujú určité veci, ktoré sa jednoducho nedajú zaplatiť, čo len potvrdzuje už mnohokrát potvrdené, že cena nie je všetko a lacné riešenia takmer nikdy nepredstavujú riešenia, na ktorých môžete stavať dlhodobý úspech vo Vašom respektíve v našom podnikaní. Aj tu platí staré známe: Sú veci, ktoré sa jednoducho zaplatiť nedajú. Cena nie je všetko a na lacných riešeniach sa veľmi ťažko buduje a udržiava dlhodobý úspech vo Vašom respektíve v našom podnikaní.


25.3.2015
incon, plastové okná a dvere