ecotherm@ecotherm.sk / 0905 811 401

Blog

Odpovedáme na Vaše otázky z mailov k zatepľovaniu

Po článku o mýtoch pri zatepľovaní odpovedáme na Vaše otázky. Vieme, že trend zvyšovania cien energií nás stavia pred otázku, ako znížiť celkovú spotrebu a čo najviac ušetriť. Najzákladnejšia odpoveď na Vaše otázky je, že najúčinnejšou ochranou je zatepľovanie domácností - verejnosťou však kolujú nepravdivé tvrdenia a mýty, ktoré bývajú zdrojom mnohých nesprávnych rozhodnutí.

Je postačujúca hrúbka izolácie 7 cm?
V 90-tych rokoch sme domy bežne zatepľovali hrúbkou 5cm. Výsledkom je, že ich po 15 rokoch zatepľujeme druhýkrát. Predpoklad životnosti je pritom v súčasnosti minimálne 25 rokov. 7 cm tvorí len tretinu optimálnej používanej hrúbky penového polystyrénu - z hľadiska budúceho vývoja cien energií sa odporúča zatepľovať hrúbkou izolácie 15 až 20 cm.

Je polystyrén najvhodnejší izolačný materiál?
Uvedené tvrdenie sa nezakladá na žiadnej norme. Niektoré firmy uprednostňujú polystyrén kvôli ľahšej manipulácii. No podmienku tepelnej izolácie spĺňa aj minerálna vlna. Jej prednosťou je navyše požiarna ochrana a flexibilita - skvele sa prispôsobuje nerovnostiam stien a zabraňuje tak vzniku netesností.

Bude ma minerálna vlna stáť 2-násobne viac ako polystyrén?
Tento mýtus ovplyvnil pri výbere izolačného materiálu už nejedného majiteľa stavby. Cena minerálnej vlny je síce vyššia ako polystyrén, no celkové náklady na zatepľovanie budovy s rovnakou povrchovou plochou sú len o 20% vyššie. Zvýšené náklady na nákup minerálnej vlny v budúcnosti navyše vynahradí životnosť a tvarová stálosť.


26.8.2015