ecotherm@ecotherm.sk / 0905 811 401

Blog

Odpovedáme na e-mail o zatepľovaní pokračovanie

Pokračujeme v odpovediach na Vaše e-maily

Stačí, ak zateplím severnú stenu
Ak zateplíme len jednu stenu stavby, nebude možné zmerať a rozlíšiť spotrebu energie na zateplenej a nezateplenej strane. Teplo bude i naďalej unikať cez ostatné konštrukcie, podlahu, okná či strechu. Na dosiahnutie dlhodobo efektívneho riešenia je potrebné odstrániť čo najviac tepelných mostov, cez ktoré sa stavba ochladzuje - zateplenie jednej z obvodových stien nie je postačujúce.

Výmenou okien ušetrím najviac
Prostredníctvom okien naozaj dochádza k najväčšiemu úniku energie. No z pohľadu návratnosti finančných prostriedkov na jednotku energie je výhodnejším riešením zateplenie vonkajších obvodových stien. Výmena okien, zateplenie severnej steny a ostatné čiastočné riešenia sa na prvý pohľad zdajú byť najekonomickejšie - opak je však pravdou. Najviac energie a financií ušetríme kompletným zateplením stavby, ktoré sa začína výmenou okien, pokračuje zateplením stien, strechy a prípadne aj podlahy.

Zateplený dom "nedýcha"
Viac ako 95% výmeny vzduchu v dome dochádza prirodzeným vetraním(okná, dvere) a technologickými zariadeniami(ventilátory, digestory, klimatizácia atď.). Z pohľadu priepustnosti vodných pár prostredníctvom stien záleží hlavne na tom, z akého materiálu je dom postavený - samotná obvodová stena dokáže prepustiť menej vodnej pary ako zatepľovací systém. Správne zateplený dom určite "dýcha" - ak máme pochybnosti, je potrebné obrátiť sa na odborníkov.


01.9.2015