ecotherm@ecotherm.sk / 0905 811 401

Blog

DSC_7282

Čo je a nie je pravda pri zatepľovaní bytového domu

Na prvý pohľad sa zdá, že táto otázka je absolútne subjektívna a každý človek by si mal urobiť vlastný úsudok podľa svojho najlepšieho vedomia. Objektívne vzaté je toto lož. Na pár jednoduchých faktoch Vám vyvrátime polopravdy a mýty o zatepľovaní a skúsime preskočiť predsudky.

Je faktom, že aj k zatepľovaniu je potrebné pristupovať ako ku každej rekonštrukcii – odborne a bez predsudkov. Tak sa vyhneme tomu čo je a čo nie je pravda pri zatepľovaní bytových domov.  

Stačí vymeniť okná a ušetrím  
Áno je pravda, že prostredníctvom okien nám z nášho domova uteká najväčšie množstvo energie – orientačne tomu je viac ako 1 GJ ročne. Pravdou je však aj to, že je to najdrahší spôsob šetrenia vzhľadom na malú časť plochy, ktorou energia uniká. Najefektívnejšie šetrenie sa dosiahne zaizolovaním veľkých plôch aj napriek tomu, že prostredníctvom týchto plôch uniká energia pomalšie resp. v menšom množstve. Je dôležité si uvedomiť, že proces zatepľovania budovy je neoddeliteľný od výmeny okien, pokiaľ chceme dosiahnuť čo najvyšší synergický efekt.  

Zvýši sa vlhkosť vnútorného prostredia  
Bežným laickým predpokladom je, že zateplenie domu je v konečnom dôsledku oblečenie budovy do nepriepustného materiálu. Toto je opäť omyl, ktorý vyplýva z predpokladu používania neodborných postupov a nevhodných materiálov pri rekonštrukcii. Dýchanie zatepľovaného priestoru bezprostredne pred zateplením máva často jeden z problémov:  

- Pri poklese teploty neupravený povrchový plášť budovy podlieha zmene teploty a to sa prejaví aj na stenách v interiéri, čo je prvý predpoklad vzniku plesní; okrem iného to má za príčinu energetické straty v zime, naopak v lete prehrievanie  
- Nekvalitne inštalované okná resp. z nekvalitného materiálu prepúšťajú vzduch v netesnostiach. Na druhú stranu po zateplení fasády ideálne spojenej s rekonštrukciou resp. výmenou rámov okien sa síce zabráni neustálemu „dýchaniu“ miestnosti, ale aj energetickým stratám a majiteľ bytu si konečne môže užiť „dýchanie“, ktoré ho nebude ekonomicky zaťažovať prostredníctvom pravidelného vetrania iteriéru.  

Dokážem si to zatepliť svojpomocne  
Je pravdou, že každý skúsenejší stavbár resp. partia dokáže mechanicky zatepliť budovu. Avšak je dôležité si uvedomiť, že pokiaľ chceme dosiahnuť najvyššiu možnú tepelnú úsporu musíme sledovať trendy a vedieť odborne zhodnotiť súčasný stav a povahu materiálov, rátať s podmienkami prostredia, a tak vhodne zvoliť použitý nie len materiál ale aj technológiu zateplenia. Neexistuje ani jeden prípad, kedy sú tieto podmienky totožné.  

Zaujal Vás náš seriál? Ak áno budeme pokračovať s témami ako:  
- Najlepšie sú ekologické materiály  
- Penový polystyrén sa postupne odparí  
- Šetrením pri rekonštrukcii ušetrím dva krát  
- Zmena spôsobu vyhrievania je ekonomickejšia


18.8.2015