ecotherm@ecotherm.sk / 0905 811 401

Blog

IMG_3545

Baumit – návšteva výrobného závodu v Lietavskej Lúčke

V mojom ďalšom blogovom príspevku sa budem venovať návšteve výrobného závodu spoločnosti Baumit v Lietavskej Lúčke.

IMG_3545Návštevu som začal v moderných priestoroch poradenského centra, ktoré slúži zákazníkom nielen zo žilinského regiónu. S Monikou Štefancovou (technické poradenstvo) a Ivanom Havlíkom (vedúci obchodného regiónu) sme prešli viaceré materiálové novinky pre rok 2015. Najviac ma zaujala nová lepiaca a armovacia malta Baumit StarContact White, ktorú vyskúšame už na našej ďalšej realizácii a tiež nové kotviace prvky Baumit SD X8, ktoré výrazne zvyšujú efektívnosť kotvenia izolačných dosiek . V tento deň som mal dohodnutú aj obhliadku výrobných priestorov s riaditeľom výrobného závodu Robertom Sakáčom. Po úvodnej diskusii a návšteve logistického centra sme sa presunuli do areálu výroby. Poznávacím znamením tejto lokality je vysoká veža, v ktorej sú umiestnené zariadenia na triedenie frakcií štrku, ktorý sa ťaží v neďalekom lome. Dopravu suroviny zabezpečuje moderný stavebný dopravník, ktorý bol výraznou investíciou Baumitu v roku 2012. IMG_3513   Silným zážitkom pre mňa bol naozaj skvelý výhľad na celý areál výrobného centra v Lietavskej Lúčke.IMG_3511 Samotný proces výroby pozostáva, veľmi zjednodušene povedané, zo zmiešavania jednotlivých surovín, v tomto prípade sa miešajú štrky veľmi jemnej frakcie s prímesami, ktorých charakter, množstvo a pomer je daný výrobnou receptúrou. Tunajší závod zabezpečuje výrobu všetkých suchých zmesí Baumit, ktoré zahŕňajú omietky, potery a lepiace malty.  Počas hlavnej stavebnej sezóny pracuje závod na 2 pracovné zmeny, na každej zo zmien sa zúčastňuje  6 pracovníkov. Samotná výroba je až na pár úkonov plne automatizovaná. Pri výrobe každej šarže sa odoberá kontrolná vzorka, ktorá je testovaná v laboratóriu, okrem tohto kontrolného procesu je výroba monitorovaná aj on-line systémom, ktorý archivuje údaje o každej šarži. Účel procesu archivácie je jasný –  zaznamenávať všetky procesy výroby produktu pre následnú štatistiku. Pokiaľ sa vyskytne prípadná  reklamácia materiálu, je možné okamžite odvodiť  alebo vylúčiť príčinu zo zloženia materiálu a zodpovedne riešiť reklamáciu  zákazníka. Postupne sa presúvame do priestoru plnoautomatizovanej linky, ktorá dokáže naplniť za hodinu 1 200 vriec suchej zmesi. IMG_3524 Naplnené vrecia ukladá paletizačné zariadenie na pripravenú paletu, ktorá putuje na baliacu linku. Tu sú vrecká s materiálom vodotesne uzavreté do ochrannej fólie a pripravené na dočasné uskladnenie na výrobnom dvore. IMG_3530 Dopravu už zabezpečujú zruční zamestnanci na vysokozdvižných vozíkoch.   IMG_3525Vzorne zoradené palety s hotovými výrobkami dokresľujú kolorit výrobného závodu a sú pripravené na expedíciu k zákazníkovi. IMG_3500  


21.4.2015
baumit, lietavska lucka, suche zmesi, zateplovacie systemy