ecotherm@ecotherm.sk / 0905 811 401

Blog

Ako získať príspevok na rekonštrukciu a revitalizáciu

Spôsobov ako financovať rekonštrukciu bytového domu nie je až tak málo, všetko závisí od pripravenosti podkladov pre rekonštrukciu. Tradičným spôsobom je komerčný bankový produkt. Ďalšou možnosťou sú zvýhodnené úvery resp. dotácie zo strany štátu.

Bankový úver
Bankový úver je tradičný spôsob ako financovať rekonštrukciu bytového domu. Je veľký predpoklad, že čiastkovému financovaniu prostredníctvom tejto možnosti sa nevyhne ani jeden objekt. Avšak je dôležité vyberať si. Každá jedna komerčná banka má svoj vlastný produkt, ktorý rieši kompletné financovanie rekonštrukcie bytového domu.
Pre lepšiu orientáciu a získanie adekvátnej úverovej ponuky Vám odporúčame čo najkvalitnejšie spracovanie podkladov pre rekonštrukciu a v tomto smere Vám radi poradíme aj v našej spoločnosti.

Štátny fond rozvoja bývania
Je dôležité si uvedomiť, že aj táto oblasť sa dynamicky mení a niektoré informácie skôr či neskôr zastarajú.

V minulosti bolo pravdou, že:
Štátny fond rozvoja bývania ponúka vlastníkom bytových domov dva rôzne programy financovania obnovy bytových domov.
Vládny program zatepľovania je síce najvýhodnejší produkt s 0 % úrokom, prax však hovorí, že jeho prostriedky sú mnohokrát nulové a aj keď splníte podmienky a nechcete sa vzdať Vášho logického nároku budete musieť pristúpiť k inej alternatíve financovania rekonštrukcie bytového domu.
Program na obnovu bytových domov je úverový produkt s 1 % úrokom, kde spolu s 1 % bankovou zárukou je možné získať výhodné financovanie rekonštrukcie bytového domu. Na prvý pohľad je veľkou nevýhodou nutnosť disponovať aspoň 20 % vlastných prostriedkov. V konečnom dôsledku sa vám však tieto prostriedky v stredne dlhom období vrátia prostredníctvom znížených nákladov na bývanie.

Aktuálne však občania slovenskej republiky môžu využívať iné príspevky a výhody pri rekonštrukcii alebo zateplení bytového domu a to:
Štátny fond rozvoja bývania ponúka vlastníkom bytových domov zvýhodnené úvery do výšky 75 % z celkovej hodnoty obnovy.
Zvýhodneným úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania môžete financovať aj obnovu vnútorných častí bytového domu, pričom všeobecné platí, že čím väčší rozsah prác realizujete tým lepšiu úrokovú sadzbu môžete na svoj úver dostať.


21.8.2015